תהליך תשלום שכר לימוד

תהליך תשלום ראשון ותשלום מראש כולל הנחה

בתחילת חודש אוגוסט 2023 נשלח דואר אלקטרוני לכל התלמידים והמועמדים, הצפויים ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ד, ובו הודעה על התשלום הראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיערוים.

תלמידים או מועמדים ששילמו את המקדמה, עליהם לשלם סכום השלמה לתשלום ראשון (שהינו ההפרש בין גובה התשלום הראשון לבין סכום המקדמה).

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, יקבל בנוסף לשובר תשלום ראשון גם שובר תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות. תלמיד שישלם שכר לימוד מלא ( 100% שכר לימוד) מראש עד ה- 14.09.2023, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים לתואר ראשון או שני בלבד יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

אמצעי תשלום:

1. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה) — בפורטל הסטודנטים באינטרנט.

הערה: כל תשלום בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים  באינטרנט (לבעלי כרטיסי ויזה וישראכרט), הינו בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד וכרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.76% מסכום התשלום

2. באמצעות השוברים — ניתן לשלם שובר בבנק הדואר בלבד. התשלום באמצעות השובר ייקלט תוך 5 ימי עסקים. השובר עם חותמת הדואר מהווה את הקבלה המקורית ויש לשמור עליו. לא ניתן להנפיק קבלה אחרת.

להנפקת שובר לתשלום ראשון או שובר מלא מראש לתשלום עד 14.09.2023 (שובר מלא מראש הכולל הנחה מתייחס לתלמידי תואר ראשון או שני בלבד, הלומדים בהיקף 100% שכר לימוד בלבד)  לחץ/י כאן.

אי הנפקת שובר מסיבה כלשהי אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר לא הנפיק שובר לתשלום, מתבקש ליצור קשר עם המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

אם ברצונך לקבל שובר לתשלום בבנק שאינו בנק הדואר, יש לפנות אל המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

3. באמצעות כספי הפיקדון הצבאי – ניתן לשלם כל שובר תשלום באמצעות כספי הפיקדון הצבאי כולל תשלום המקדמה.יש לוודא את גובה הפיקדון הצבאי העומד לרשותך.

יש לשלם את השובר באופן מקוון ב"אזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. להנחיות לחץ/י כאן. התשלום ייקלט תוך 10 ימי עסקים.

4. באמצעות הוראה לחיוב חשבון – ניתן לשלם בהוראה לחיוב חשבון החל מהתשלום השני בלבד.

יש להחתים את טופס ההרשאה בבנק ולשלוח למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד אסמכתא על הוראה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 33669 בתחילת שנת הלימודים.

כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בפורטל בכרטיס אשראי או באמצעות שובר, גם תלמידים אשר מבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

תלמיד שכבר חתם על "הוראה לחיוב חשבון" בעבר – ההוראה תכנס שוב לתוקפה לאחר שישלם את התשלום הראשון לתשפ"ד.

 

תהליך תשלום שכר לימוד שנתי ואמצעי תשלום:

החל מחודש אוקטובר 2023, יחושב שכר הלימוד של כל תלמיד שמערכת השיעורים שלו הוזנה למחשב (על פי כללי החישוב לתארים/תעודות השונים). חישוב זה יקבע גם את פריסת התשלומים ומועדי התשלום.

1. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה) — בפורטל הסטודנטים באינטרנט בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד ובתוספת דמי טיפול בגובה 0.76% מהתשלום.

2. תשלום באמצעות שוברים — לתלמיד שלא בחר לשלם את שכר הלימוד השנתי מראש, תשלח הודעת תשלום בדואר האלקטרוני שובר לתשלום כ–10 ימים לפני כל מועד תשלום ובהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.

אי קבלת שובר לתשלום אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר מסיבה כלשהי לא קיבל שובר תשלום, מתבקש לפנות למחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד לפני מועד התשלום

3. באמצעות כספי הפיקדון הצבאי – ניתן לשלם כל שובר תשלום באמצעות כספי הפיקדון הצבאי כולל תשלום המקדמה.יש לוודא את גובה הפיקדון הצבאי העומד לרשותך.

יש לשלם את השובר באופן מקוון ב"אזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. להנחיות לחץ/י כאן. התשלום ייקלט תוך 10 ימי עסקים.

4. תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון — תלמיד המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, יחתום על טופס ההרשאה, אותו ניתן להוריד מאתר המחלקה. יש להחתים את טופס ההרשאה בבנק ולהעבירו למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד בהקדם האפשרי.

כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בבנק באמצעות שובר התשלום שנשלח אליהם או באמצעות כרטיס אשראי בפורטל. גם אלה אשר מבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

חשבון הבנק של תלמיד שמבקש לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון יחוייב החל מהתשלום השני. 

5. הנחיות לבעלי פטור/מימון מאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטאות אחרות

— עובד אוניברסיטת חיפה, או בן משפחתו, הזכאי לפטור משכר לימוד בכפוף לנהלי האוניברסיטה, חייב להסדרי הפטור עד תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מה – 31.08.2024.

— על תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה להמציא טופס פטור לשנת הלימודים תשפ"ג. את הטופס המקורי יש לשלוח למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד עד תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מה–31.08.2024.

 

יצירת קשר