מדור חדרים

מדור חדרים הינו חלק מהמחלקה לשירותי הוראה ובוגרים באוניברסיטת חיפה.

תלמיד יכול לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים באתר האוניברסיטה בפורטל הסטודנטים תחת ״מידע״ – "מערכת שעות".

ביטול שיעורים:

ביטול שיעורים יומי ניתן לברר באתר האוניברסיטה בפורטל הסטודנטים תחת ״מידע״ – "שיעורים מבוטלים", וכן באפליקציה הסלולרית של האוניברסיטה.