המחלקה להרשמה וקבלה

הודעות המחלקה להרשמה ולקבלה:

משרדי ההרשמה והקבלה יהיו סגורים לרגל יום הכיפורים בתאריכים 24-25.09.23.  נשוב לתת מענה ביום ג', 26.09.23.

לתשומת ליבכם: המחלקה להרשמה ולקבלה אינה עוסקת ברישום לקורסים. בדבר הרישום לקורסים יש לפנות אל החוגים או למחלקה לשכר לימוד.

המחלקה להרשמה ולקבלה מטפלת בפניותיהם של:

1. מועמדים ללימודים המבקשים להתקבל לאוניברסיטה לתואר ראשון, שני, שלישי, בתר-דוקטורט, לימודי תעודה, לימודי מכינה, לימודי השלמות ותוכניות קדם תואר.

2. תלמידים אשר הפסיקו ומחדשים לימודיהם, לאחר קבלת אישור חוג / תכנית.

3. תלמידי מוסדות אקדמיים אחרים המבקשים להירשם ללימודים באוניברסיטת חיפה.

4. תלמידי האוניברסיטה, תלמידים בפועל, המבקשים להחליף ו/או להוסיף חוג / תכנית לימודים, או להתקבל ללימודי תעודה ו/או ללימודים מתקדמים (תארים שני, שלישי ובתר-דוקטורט).

תנאי קבלה כלליים ללימודים לכלל התארים / תוכניות מפורסמים מדי שנה, באתר האינטרנט של האוניברסיטה ובאתרי החוגים השונים, וכן ניתן לקבלם במרכז ייעוץ למועמדים.

 בכל פנייה אל המחלקה להרשמה ולקבלה יש לציין שם מלא ומספר תעודת זהות.

יצירת קשר ושעות קבלת קהל:

חלון קבלת קהל –  בית הסטודנט, קומה 1, חדר 104. 

קבלת קהל: בימים א'-ה' בין השעות: 10:30-9:00 ו-14:30-13:00.

כתובת למשלוח דואר: המחלקה להרשמה וקבלה, בית הסטודנט, קומה 1, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, ת.ד. 3338 הר הכרמל, 3103301

מפת האוניברסיטה

הצוות שלנו