מדור אישורים

מדור אישורים הינו חלק מהמחלקה לשירותי הוראה ובוגרים באוניברסיטת חיפה.

כל סטודנט זכאי לקבל בחינם במהלך שנת לימודים אקדמית 6 אישורים בסך הכול, מתוך האישורים הבאים: אישור תלמיד, אישור ציונים, אישור גובה שכר לימוד, אישור מערכת שיעורים.

כמו כן ניתן לקבל אישורים מיוחדים בעברית ובאנגלית כגון: שנות לימודים לתואר, תחומי לימוד, זכאות לתואר, תרגום תעודה וכדומה. אישורים אלה ניתנים תמורת תשלום לפי הנוהל הקיים באוניברסיטה.

את הבקשות לקבלת האישורים הסטנדרטיים (אישור לימודים, אישור גובה שכר לימוד, מערכת שעות וגיליון ציונים) יש להגיש דרך פורטל הסטודנטים באינטרנט,“שירותים מקוונים״ – “הפקת אישורים רשמיים סטנדרטיים“. אישורים אלה יישלחו לדואר אלקטרוני. כמו כן ניתן לקבל אישורים בשעות הקבלה במשרדי מדור אישורים.

הערה: האישור יהווה מסמך רשמי רק אם ניתן על ידי מדור אישורים והוחתם בחותמת האוניברסיטה.

קישורים שימושיים – מדור אישורים

יצירת קשר – מדור אישורים

קבלת קהל קמפוס הר הכרמל: ימים א'-ה' בין השעות: 10:30-9:00 ו- 14:30-13:00.

קבלת קהל קמפוס העיר: בניין דילן (רח' הנמל 16, חיפה), קומת כניסה, חדר 4, ימי ד', בין השעות: 15:00-9:00.

בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני.

בימי שישי וערבי חג מדור אישורים סגור.