לימודים לקראת תואר ראשון

תלמיד בתכנית לימודים לקראת תואר ראשון משלם 2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות.

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי

 

יצירת קשר