השלמות לחשבונאות

תלמיד השלמות לחשבונאות משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית ולא יותר מ-150% שכר לימוד בשנה, בתוספת כל התשלומים הנלווים.

יצירת קשר