חשבונאות שנה ד'

תלמיד חשבונאות שנה ד' שלא יסיים את לימודיו, יחויב בשנת הלימודים תשפ"ד ב־5% משכר לימוד בסיסי לתואר ראשון לכל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית, בתוספת כל התשלומים הנלווים. החל משנת הלימודים תשפ"ה יחויב ב־5% משכר לימוד בסיסי לתואר מתקדם לכל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית, בתוספת כל התשלומים הנלווים.

ככלל, תלמיד משלם שכר לימוד בכל מסגרת לימודים לחוד, כגון: בצירוף השלמות למיניהן ולימודים לתואר ולתעודה. ההשלמות משולמות לפי חשבון אחד ולימודי התואר והתעודה לפי חשבון אחר. כך גם לגבי לימודי חשבונאות שנה ד' וכל צירוף שהוא, וכך לגבי כל הצרופים שאינם נזכרים בתקנון שכר לימוד.

יצירת קשר