שוברי התשלום

לתלמיד שלא בחר לשלם את שכר הלימוד השנתי מראש, תשלח הודעת תשלום בדואר האלקטרוני כ–10 ימים לפני כל מועד תשלום

ניתן לשלם את השובר בבנק הדואר בלבד. התשלום באמצעות השובר ייקלט תוך 5 ימי עסקים.

השובר עם חותמת הדואר מהווה את הקבלה המקורית ויש לשמור עליו. לא ניתן להנפיק קבלה אחרת.

להנפקת שובר  לחץ/י כאן.

אי הנפקת שובר מסיבה כלשהי אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר לא הנפיק שובר לתשלום, מתבקש ליצור קשר עם המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

 אם ברצונך לקבל שובר לתשלום בבנק שאינו בנק הדואר, יש לפנות אל המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד במועדים שנקבעו יחויב במלוא הפרשי ההצמדה ובריבית פיגורים.

יצירת קשר