מקדמת שכר-לימוד ותשלום ראשון

1. מקדמת שכר לימוד ותשלום ראשון לתלמידים חדשים.

מועמדים חדשים יקבלו הודעת קבלה לאוניברסיטה ויתבקשו להסדיר תשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד.
כדי להבטיח את מקומם בחוגים אליהם התקבלו, על המועמדים לשלם את התשלום תוך פרק זמן הפירעון הנקוב בהודעת הקבלה.

בתחילת חודש אוגוסט 2023 של כל שנת לימודים נשלח לכל התלמידים הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה, דואר אלקטרוני ובו הודעה על התשלום הראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.

תלמידים או מועמדים ששילמו את המקדמה, עליהם לשלם סכום השלמה לתשלום ראשון (שהינו ההפרש בין גובה התשלום הראשון לבין סכום המקדמה).

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, יקבל בנוסף לשובר תשלום ראשון גם שובר תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות. תלמיד שישלם שכר לימוד מלא ( 100% שכר לימוד) מראש עד ה- 14.09.2023, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים לתואר ראשון או שני בלבד יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

2. תשלום ראשון לתלמידים פעילים

בתחילת חודש אוגוסט 2023 יישלח דואר אלקטרוני לכל התלמידים והמועמדים, הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה ובו הודעה על התשלום הראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, יקבל בנוסף לשובר תשלום ראשון גם שובר תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות. תלמיד שישלם שכר לימוד מלא ( 100% שכר לימוד) מראש עד ה- 14.09.2023, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים לתואר ראשון או שני בלבד יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

אמצעי תשלום:

1. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה) — בפורטל הסטודנטים באינטרנט.

הערה: כל תשלום בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים  באינטרנט (לבעלי כרטיסי ויזה וישראכרט), הינו בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד וכרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.76% מסכום התשלום

2. באמצעות השוברים — ניתן לשלם שובר בבנק הדואר בלבד. התשלום באמצעות השובר ייקלט תוך 5 ימי עסקים. השובר עם חותמת הדואר מהווה את הקבלה המקורית ויש לשמור עליו. לא ניתן להנפיק קבלה אחרת.

להנפקת שובר לתשלום ראשון או שובר מלא מראש לתשלום עד 14.09.2023 (שובר מלא מראש הכולל הנחה מתייחס לתלמידי תואר ראשון או שני בלבד, הלומדים בהיקף 100% שכר לימוד בלבד)  לחץ/י כאן.

אי הנפקת שובר מסיבה כלשהי אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר לא הנפיק שובר לתשלום, מתבקש ליצור קשר עם המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

אם ברצונך לקבל שובר לתשלום בבנק שאינו בנק הדואר, יש לפנות אל המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

3. באמצעות כספי הפיקדון הצבאי – ניתן לשלם כל שובר תשלום באמצעות כספי הפיקדון הצבאי כולל תשלום המקדמה.יש לוודא את גובה הפיקדון הצבאי העומד לרשותך.

יש לשלם את השובר באופן מקוון ב"אזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. להנחיות לחץ/י כאן. התשלום ייקלט תוך 10 ימי עסקים.

4. באמצעות הוראה לחיוב חשבון – ניתן לשלם בהוראה לחיוב חשבון החל מהתשלום השני בלבד.

יש להחתים את טופס ההרשאה בבנק ולשלוח למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד אסמכתא על הוראה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 33669 בתחילת שנת הלימודים.

כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בפורטל בכרטיס אשראי או באמצעות שובר, גם תלמידים אשר מבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

תלמיד שכבר חתם על "הוראה לחיוב חשבון" בעבר – ההוראה תכנס שוב לתוקפה לאחר שישלם את התשלום הראשון לתשפ"ד.

יצירת קשר