לימודים שלא לתואר עם אקרדיטציה

תלמיד לימודים מיוחדים שלא לתואר משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית בתוספת כל התשלומים הנלווים.

תלמיד כנ"ל זכאי להשתתף בכל מטלות הקורס כולל בחינה / עבודה וקבלת ציון סופי.

את הרישום והתשלום לקורס / קורסים יבצע התלמיד במחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד. עליו להצטייד באישור מהחוג לצורך רישומו לקורס.

יצירת קשר