תעודת הוראה במסלול הדו-שנתי

עבור כל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודים בתכנית יחויב התלמיד ב–50% משכר לימוד. החל בשנה השלישית ואחרי תשלום 100% שכר לימוד לפחות, יחויב התלמיד ב- 2.5% משכר לימוד מלא עבור כל נקודת זכות / שעה סמסטריאלית בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

תלמיד הכשרת מורים בשנת הלימודים תשפ"ג שהשלים את חובות השמיעה (קורסים) וטרם הגיש עבודות או כל חובה אחרת לקבלת התעודה, ישלם 10% משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים אם לא יגישן עד אם לא יגישן עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ד (15.10.2023), גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור. תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.01.2024.

מינימום שכר לימוד להכשרת מורים – 100% שכר לימוד.

ככלל, תלמיד משלם שכר לימוד בכל מסגרת לימודים לחוד, כגון: בצירוף השלמות למיניהן ולימודים לתואר ולתעודה. ההשלמות משולמות לפי חשבון אחד ולימודי התואר והתעודה לפי חשבון אחר. כך גם לגבי לימודי חשבונאות שנה ד' וכל צירוף שהוא, וכך לגבי כל הצרופים שאינם נזכרים בתקנון שכר לימוד.

הערה: תלמיד ששעות/נקודות הלימוד שלו יחולקו: 80% בשנה הראשונה ו-20% בשנה השנייה – יחוייב בשכר לימוד באותו היקף.

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

תלמיד הלומד בשנה השלישית (במסלול דו-חוגי – שנה שלישית בשני החוגים אליהם רשום התלמיד) במקביל לתואר ראשון לימודי תעודת הוראה במסלול הדו-שנתי בחוגים הבאים: תעודת הוראה באזרחות, אמנות, אנגלית, ביולוגיה, גיאוגרפיה – אדם וסביבה, היסטוריה, לשון עברית, מוסיקה רב גילי, מקרא, ספרות, ערבית שפת אם, תיאטרון לתלמידי החוג למדעי הלמידה וההוראה; תעודת הוראה בפסיכולוגיה לתלמידי ייעוץ והתפתחות האדם ופסיכולוגיה; תעודת הוראה בחינוך מיוחד לתלמידי חינוך מיוחד (כולל לתמידי החוג ללקויות למידה) ייהנה מהנחה כדלקמן:

לימודי השנה הראשונה של לימודי תעודת ההוראה ללא תשלום שכר לימוד. לימודי השנה השנייה של לימודי תעודת ההוראה יהיו בהתאם לעלות שנה אחת בתכנית דו שנתית ללימודי תעודה, בתוספת תשלומים נלווים. תנאי להנחה של 50% שכר לימוד על לימודי תעודת ההוראה המשולבים בתואר ראשון הינו סיום לימודי התואר הראשון בזמן הסטנדרטי (3 או 3 וחצי שנים, בהתאם לתכנית) וסיום תעודת ההוראה בשנתיים.

נרשמים חדשים לתואר שני הלומדים במקביל לתואר השני לימודי תעודת הוראה במסלול הדו-שנתי בחוגים כאמור לעיל זכאים לפטור משכר לימוד עבור לימודי תעודת ההוראה. תנאי לפטור מלא של שכר לימוד על לימודי תעודת ההוראה המשולבים בתואר שני הינו סיום תואר שני בזמן הסטנדרטי (שנתיים או שלוש עם תזה, בהתאם לתכנית) וסיום תעודת הוראה בשנתיים.

סטודנט אשר לא יסיים את לימודיו כאמור, יהא עליו להחזיר את ההנחה בשכר לימוד.

סטודנט אשר יבטל לימודיו בתואר הראשון/השני ו/או יבטל לימודיו בתעודת ההוראה, בכל שלב שהוא, יחוייב מלבד על התואר הראשון/שני, גם על תעודת ההוראה ויהא עליו להחזיר את ההנחה בשכה"ל עבור תעודת ההוראה. וכל זאת בהתאם לתקנון ביטול לימודים.

ההנחה כפופה לחתימה על התחייבות הסטודנט בנוסח האמור בסעיף זה לעיל ובכפוף לאישור אקדמי של החוג הרלוונטי.

יצירת קשר