תעודת הוראה במסלול החד-שנתי

עבור שנת הלימודים הראשונה בתכנית יחויב התלמיד ב–100% שכר לימוד. החל מהשנה השנייה ואחרי תשלום 100% שכר לימוד לפחות, יחויב התלמיד ב-2.5% משכר לימוד מלא עבור כל נקודת זכות / שעה סמסטריאלית בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

תלמיד הכשרת מורים בתשפ"ג שהשלים את חובות השמיעה (קורסים) וטרם הגיש עבודות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התעודה, ישלם 10% משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים אם לא יגישן עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ד (15.10.2023), גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור. תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה.  הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.01.2024.

מינימום שכר לימוד להכשרת מורים – 100% שכר לימוד.

ככלל, תלמיד משלם שכר לימוד בכל מסגרת לימודים לחוד, כגון: בצירוף השלמות למיניהן ולימודים לתואר ולתעודה. ההשלמות משולמות לפי חשבון אחד ולימודי התואר והתעודה לפי חשבון אחר. כך גם לגבי לימודי חשבונאות שנה ד' וכל צירוף שהוא, וכך לגבי כל הצרופים שאינם נזכרים בתקנון שכר לימוד.

הערה: כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

יצירת קשר