לימודי מחקר מקדים – השלמות לדוקטורט

תלמיד הלומד במסגרת לימודי מחקר מקדים משלם 2% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית ומינימום 10% משכר לימוד רגיל מלא.

הערה:

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

יצירת קשר