מסלול ישיר לדוקטורט

תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט ישלם 100% שכר לימוד בכל אחת משתי שנות הלימוד הראשונות במסלול.

לאחר צבירה של 200% שכר לימוד יחויב ב – 40% שכר לימוד בשנה השלישית וב – 40% שכר לימוד בשנה הרביעית ללימודיו.

במידה ויקבל אישור אקדמי להארכת לימודיו לצורך כתיבת עבודת הדוקטורט בשנת לימודיו החמישית ולאחר צבירה של 280% שכר לימוד יחויב ב- 10% משכר לימוד.

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימוד חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

יצירת קשר