כללי חישוב שכר לימוד לתואר שלישי

דוקטורנט מחויב בכל שנה מהשנתיים הראשונות ללימודים – 40% שכר לימוד.

החל מהשנה השלישית ועד גמר חובותיו לתואר – 10% שכר לימוד לכל שנה.

הערה: 

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

יצירת קשר