השלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני

ככלל, תלמיד משלם שכר לימוד בכל מסגרת לימודים לחוד, כגון: בצירוף השלמות למיניהן ולימודים לתואר ולתעודה. ההשלמות משולמות לפי חשבון אחד ולימודי התואר והתעודה לפי חשבון אחר. כך גם לגבי לימודי חשבונאות שנה ד' וכל צירוף שהוא, וכך לגבי כל הצרופים שאינם נזכרים בתקנון שכר לימוד.

תלמיד הלומד במסלול השלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית בקורסים אליהם הוא רשום עד לתקרה של 100% שכר לימוד לשנה.

הערה:

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

יצירת קשר