אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות

הקורסים באנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות חייבים בתשלום שכר לימוד נפרד.

קורס מתקדמים ב' הינו קורס הניתן ללא תשלום לתלמידי התואר הראשון ו/או שני (למעט בסמסטר קיץ). יחד עם זאת, תלמיד שיירשם לקורס מתקדמים ב' ולא ישלימו או שייכשל בו, יחוייב בתשלום עבור כל רישום נוסף לקורס זה. 

תלמיד לתואר הראשון ו/או שני הלומד בסמסטר א' ו/או ב' קורס באנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות בלבד ברמת מתקדמים ב', ישלם 10% משכר לימוד שנתי מלא עבור כל קורס.

תלמיד בתכנית קדם תואר ראשון הלומד בסמסטר א' ו/או ב' קורס באנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות ברמת מתקדמים ב' ישלם 10% משכר לימוד שנתי מלא עבור כל קורס.

הערה:

במידה והאוניברסיטה תחליט לקיים קורסי קיץ באנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות ייקבע תעריף מיוחד של שכר לימוד לקורסים אלה.

יצירת קשר