חברות באגודת הסטודנטים וביטוח תאונות אישיות

חברות באגודת הסטודנטים

תשלום דמי חברות באגודת הסטודנטים הינו תשלום רשות לאגודת הסטודנטים בגין שירותים הניתנים על ידה: שירות עו"ד – ייעוץ ומתן הצהרות, שירות רכז מס הכנסה תגמולי מילואים וארנונה, סיוע במתן מלגות, הנחות במנזות האוניברסיטה, הנחות בקניית מקראות, שיעורי עזר וחוגים מסובסדים, הנחות והטבות, כניסה מוזלת ליום הסטודנט ולכל אירועי האגודה, ייצוג בוועדות משמעת, משלחות, ספורט ועוד.

תלמיד המבקש להיות חבר באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה חייב לחתום על הצהרה ברוח זו באגודת הסטודנטים. 

חיוב דמי חברות ייעשה באמצעות חשבון שכר לימוד.

סטודנט רשאי לבטל חברותו על ידי חתימה על טופס וויתור במזכירות האגודה עד לתאריך 01.11.2023, בשנת הלימודים תשפ"ד דמי חברות באגודת הסטודנטים יעמדו על סך 252 שקלים חדשים.

ביטוח תאונות אישיות על ידי אגודת הסטודנטים

סטודנט המבקש להצטרף לביטוח תאונות אישיות, חייב לחתום על מסמכי ההצטרפות במשרדי אגודת הסטודנטים. בשנת הלימודים תשפ"ד יעמדו דמי הביטוח על סך 30 שקלים חדשים.

לפרטים נוספים ועיון בפוליסת הביטוח ניתן להגיע למשרדי האגודה.

חיוב בגין ביטוח תאונות אישיות ייעשה באמצעות חשבון שכר הלימוד.

יצירת קשר