סיורים לימודיים

תלמידי החוגים לימודי המזרח התיכון והאסלאם חד חוגי, לימודי ישראל, גאוגרפיה ולימודי הסביבה, ארכיאולוגיה, ציוויליזציות ימיות וניהול משאבי טבע וסביבה ובתכנית הבינלאומית בקיימות (Global Green MBA) מחוייבים בשכר הלימוד שלהם גם בתשלום דמי סיורים. בחוגים כאמור, ישלמו התלמידים סך של 183 ₪ (צמוד למדד יולי 2022) באם לומדים בחוג אחד המחייב בסיורים לימודיים ובסך של 271 ₪ (צמוד למדד יולי 2022) באם לומדים שני חוגים המחייבים בסיורים לימודיים. 

יצירת קשר