שכר לימוד לתלמידים אזרחי חו"ל ולתלמידים הממומנים על ידי צד שלישי

סטודנטים אזרחי חוץ לארץ, או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר – ישלמו שכר לימוד הגבוה ב – 25% משכר הלימוד הרגיל.

 

יצירת קשר