תכניות מיוחדות – שנת הלימודים תשפ"ד

שכר לימוד לתלמידי תכניות מיוחדות לתואר שני הנלמדות בשנה אחת (סמסטר א, ב וקיץ) כולל תלמידים בעלי אזרחות ישראלית שהינם תושבי ישראל הלומדים בתכניות הבינלאומיות לתואר השני (תשפ"ד)

שכר לימוד לתלמידי התכנית ביקורת פנימית וציבורית בביה"ס למדעי המדינה (תשפ"ד)

שכר לימוד לתלמידי התוכנית הסבת אקדמאים בחוג לסיעוד (תשפ"ד)

שכר לימוד לתלמידי התכנית לתואר שני בלימודי משפט לבוגרי/ות תואר ראשון שאינם/ן משפטנים/ות (תשפ"ד)

שכר לימוד לתלמידי התואר הראשון למדעי הדימות הרפואי (תשפ"ד)

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד לשנת ההכנה באקטואריה (תשפ"ד)

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בחוג לפסיכולוגיה (תשפ"ד)

יצירת קשר וקבלת קהל