לימודים בין מוסדיים

קיים הסכם עם האוניברסיטאות תל אביב, האוניברסיטה העברית, בן גוריון, בר אילן, אוניברסיטת חיפה והטכניון ללמוד קורס אחד או שניים באוניברסיטה אחרת.

סטודנט/ית הלומד/ת באוניברסיטת חיפה לקראת תואר ראשון/ שני/ שלישי ורוצה ללמוד באוניברסיטה אחרת במסגרת ההסכם הבין מוסדי ייפנה לחוג שבו הוא/היא לומד/ת לקבלת האישור וטופס לימודים הבין מוסדיים. יש להעביר את הטופס המאושר ע"י החוג ומנהל תלמידים לאוניברסיטה המארחת להמשך טיפול. 

סטודנט/ית מהאוניברסיטאות העברית, בן גוריון, בר אילן, תל אביב והטכניון המעוניין/ת ללמוד באוניברסיטת חיפה במסגרת לימודים בין מוסדיים, יציג למחלקת שכר לימוד ושירותי תלמיד טופס  לימודים בין מוסדיים המאושר על ידי האוניברסיטה בה לומד/ת לקראת תואר ואישור השתתפות בקורס ממזכירות החוג באוניברסיטת חיפה.

סטודנט/ית שיקבל אישור ללמוד במסגרת לימודים בין מוסדיים ישלם שכר לימוד בהתאם לכללים הבאים:

תלמיד תואר ראשון – 2.5% לשעה סמסטריאלית

תלמיד תואר שני – 5% לשעה סמסטריאלית

תלמיד תואר שלישי – עד 4 שעות סמסטריאליות לכל התואר ללא תשלום וכל שעה נוספת תחויב לפי 2.5%.

ללא תשלום דמי רישום ו/או תשלומים נלווים.

יצירת קשר