כרטיס סטודנט

כל תלמידי האוניברסיטה זכאים לקבל תעודת תלמיד עם תמונה. תלמידים החברים באגודת הסטודנטים מקבלים תעודה אחת, משותפת לאוניברסיטה ולאגודה.

תלמידים חדשים בתשפ"ד

רשאים לקבל תעודה לאחר ביצוע רישום מערכת לימודים.

כרטיסי סטודנט לחברי אגודת הסטודנטים  יונפקו בעמדות הנפקה שיוקמו ברחבת קומת ה- 700 בבניין ראשי החל מ- 15.10.23 – 26.10.23  בימים א-ה בין השעות 09:00 – 16:00.

המעוניינים להיות חברים באגודת הסטודנטים צריכים להירשם כחברי אגודה לפני הנפקת הכרטיס, באמצעות לינק שיפורסם באתר אגודת הסטודנטים לקראת תחילת שנת הלימודים.

לאחר ה- 29.10.23  כרטיסי סטודנט לחברי אגודת הסטודנטים יונפקו בבית הדפוס, באישור אגודת הסטודנטים.

תלמידים שאינם חברי אגודה – יונפקו תעודות תלמיד בקומת ה- 500 בבניין ראשי בבית הדפוס החל מיום 15.10.23

תלמידים חדשים הלומדים בקמפוס העיר בתשפ"ד  (הכרטיס יונפק רק לתלמידים שעשו רישום למערכת תשפ"ד)

  1. חלוקה בקמפוס העיר –

על התלמידים לשלוח קובץ בשם מספר תעודת זהות ( 123456789.JPG ), ובו תמונת פספורט בפורמט JPEG, למייל בית הדפוס: STUD.PIC@UNIV.HAIFA.AC.IL, בין התאריכים 1.9-10.10.2023.

הכרטיסים יחולקו במהלך השבוע הראשון ללימודים 15-19.10.2023 בין השעות 08:00-16:00, ברחבת הכניסה בניין דילן.

  1. חלוקה בקמפוס הכרמל –
  • תלמידים חברי אגודת הסטודנטים – במהלך השבועיים הראשונים לשנת הלימודים, הכרטיסים יונפקו בעמדת אגודת הסטודנטים בקומת ה – 700 בניין ראשי.
  • תלמידים שאינם חברי אגודת הסטודנטים – במהלך כל שנת הלימודים בבית הדפוס שבקומת ה-500 בבניין ראשי, (כרטיס התלמיד מונפק במקום מיידית)

תלמידים ותיקים בתשפ"ד

חברי אגודת הסטודנטים  יוכלו לקבל מדבקות תיקוף לכרטיסים שברשותם לאחר עריכת רישום מערכת הלימודים לתשפ"ד. לשם כך, יש להגיע לעמדת ההנפקה של האגודה, שתמוקם בקומת ה 700 בבניין ראשי החל מ- 15.10.23 – 26.10.23  בימים א-ה בין השעות 09:00 – 16:00.

תלמידים שאינם חברי אגודה, יוכלו לקבל מדבקות תיקוף לכרטיס שברשותם במחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד, לאחר עריכת מערכת שיעורים לתשפ"ד. 

תלמידים ותיקים הלומדים בקמפוס העיר בתשפ"ד

1. חלוקה בקמפוס העיר –

  • תלמידים חברי אגודת הסטודנטים – מדבקות תיקוף לכרטיס חבר אגודת סטודנטים קיים, יינתנו במהלך השבוע הראשון ללימודים 15-19.10.2023 בין השעות 08:00-16:00, בעמדת האגודה ברחבת הכניסה, בניין דילן.תלמידים שאינם חברי אגודת הסטודנטים – מדבקות תיקוף לכרטיס תלמיד קיים, יינתנו במהלך השבוע הראשון ללימודים 15-19.10.2023 בין השעות 08:00-16:00, במשרד 004 מנהל תלמידים, בניין דילן.

2. חלוקה בקמפוס הכרמל –

  • בעלי כרטיס תלמיד שאינם חברי אגודת הסטודנטים – קבלת מדבקות תיקוף במשרדי מינהל תלמידים, קומה 0, בבית הסטודנט
  • בעלי כרטיס חבר אגודת הסטודנטים – קבלת מדבקת תיקוף במשרדי אגודת הסטודנטים בקומה 2, בית הסטודנט
  •  

תלמיד שמשנה את סטטוס החברות או אי החברות באגודת הסטודנטים, צריך להגיע עם הכרטיס הישן  לעמדת ההנפקה, ברחבת קומת ה- 700 בבניין ראשי, לשם הנפקת כרטיס חלופי. הנפקת כרטיס חלופי יתבצע לאחר 24 שעות משינוי סטטוס החברות.

הערה: הנפקת תעודת תלמיד נוספת מכל סיבה שהיא תהיה כרוכה בתשלום של 30 ש״ח.

יצירת קשר