תשלום שכר לימוד מראש

תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות.

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, שישלם שכר לימוד מלא (100% שכר לימוד) מראש לשנת הלימודים תשפ"ד עד 14.09.2023 יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים לתואר ראשון או שני בלבד יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

יצירת קשר