התחייבויות כספיות – שנת הלימודים תשפ"ב

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפב

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפב סמסטר ב

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס נשים תשפב

התחייבות כספית למכינת גברים ינואר בני ברק תשפב

התחייבות כספית לקורסים בודדים בתכנית השלמות של המכינה תשפב

התחייבות כספית תכנית קדם מכינה – מדעים מסלול מדעי הטבע סמסטר קיץ תשפב

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד במכינת 30 פלוס לשנה"ל תשפ"ב סמסטר קיץ

יצירת קשר