התחייבויות כספיות – שנת הלימודים תשפ"א

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפא

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפא סמסטר ב

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס תשפא סמסטר קיץ

התחייבות כספית למכינת 30 פלוס נשים תשפא

התחייבות כספית למכינת נשים 30 פלוס סמס ב תשפא

התחייבות כספית למכינות נשים שבילים מכלול תשפא

התחייבות כספית למכינת גברים 30 פלוס בני ברק תשפא סמסטר ב

התחייבות כספית למכינות גברים אוקטובר וגברים צבא תשפא

התחייבות כספית למכינת גברים ינואר בני ברק תשפא

התחייבות כספית לקורס בודד בהשלמות לאנגלית תשפא

התחייבות כספית לקורס בודד בהשלמות למדעים תשפא

התחייבות כספית לקורס בודד בהשלמות למתמטיקה תשפא

יצירת קשר