הכרה בלימודים קודמים – תואר שני

על פי תקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים המקובל לסיום חובות השמיעה לתואר שני הוא שנתיים.

מינימום שכר לימוד לתואר שני – 200%*

חריגים:

תלמיד בתכניות הלימוד המיוחדות הבאות: לימודי תעודה בפסיכותרפיה ובהתנהגות קוגניטיבית; השלמות באקטואריה – ישלם שכר לימוד גבוה משכר לימוד רגיל לתואר.

תלמיד תואר שני שמתקבל לשנת הלימודים השנייה על סמך לימודיו לתואר שני באוניברסיטה אחרת – משלם מינימום 100% שכר לימוד.

*תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכנית לקויות למידה עם התמחות בערבית ותלמידי החוג לייעוץ והתפתחות האדם במסלול ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום 250% שכר לימוד למשך לימודים של 2.5 שנים.

יצירת קשר