השלמות במסגרת הלימודים לתואר שני

ככלל, תלמיד משלם שכר לימוד בכל מסגרת לימודים לחוד, כגון: בצירוף השלמות למיניהן ולימודים לתואר ולתעודה. ההשלמות משולמות לפי חשבון אחד ולימודי התואר והתעודה לפי חשבון אחר. כך גם לגבי לימודי חשבונאות שנה ד' וכל צירוף שהוא, וכך לגבי כל הצרופים שאינם נזכרים בתקנון שכר-לימוד.

תלמיד הלומד קורסי השלמה לתואר שני במקביל ללימודי התואר השני משלם 2.5% משכר לימוד מלא על כל שעה סמסטריאלית בקורסי ההשלמה, זאת בנוסף לשכר הלימוד אותו משלם עבור לימודי התואר השני.

יצירת קשר