תקורת גרירת לימודים – תואר שני

תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה* בתום ארבע שנות לימוד והשלים תשלום של 200% שכר לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי (2.5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית) בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

*"חובות שמיעה" פירושו רישום לקורס כלשהו מלבד "הגשת עבודות" או "בחינת גמר".

יצירת קשר