מינימום אחוז שכר לימוד לתואר שני

על פי תקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים המקובל לסיום חובות השמיעה לתואר שני הוא שנתיים.

מינימום שכר-לימוד לתואר שני – 200%*.

חריגים:

1. תלמיד בתכניות הלימוד המיוחדות הבאות: לימודי תעודה בפסיכותרפיה ובהתנהגות קוגניטיבית; השלמות באקטואריה – ישלם שכר לימוד גבוה משכר-לימוד רגיל לתואר.

2. כל תלמידי התואר השני בתכניות הלימוד הנלמדות במשך שנת לימודים אקדמית (קלנדרית) אחת (סמסטר א', ב' וקיץ) יחויבו בתשלום שכר הלימוד כולו במהלך שנת לימודים זו.

תלמיד התואר השני שמתקבל לשנת הלימודים השנייה על סמך לימודיו לתואר שני באוניברסיטה אחרת – משלם מינימום 100% שכר לימוד.

* תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכניות לקויות למידה עם התמחות בערבית ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם בתכנית ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכ"ל למשך לימודים של 2.5 שנים.

יצירת קשר