תקורת חלקיות לימודים – תואר ראשון

תלמיד תואר ראשון הלומד פחות מ- 20 נקודות זכות בשנה ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו (2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות), בתוספת תקורת חלקיות לימודים בשיעור 10% משכר הלימוד המלא.

לדוגמא, תלמיד הלומד בסך הכל 19 נקודות זכות ישלם 57.5% שכר לימוד על פי החישוב הבא:

57.5% = (תקורה) 10% + 47.5% = 2.5% * 19 נקודות

תלמיד שיחל את לימודיו בסמסטר ב' או קיץ תשפ"ד ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו ( 2.5% לכל נקודת זכות). אם ילמד פחות מ-10 נקודות זכות בשנת תשפ"ד ישלם תוספת תקורה חלקיות לימודים בשיעור של 10% משכר לימוד מלא.

יצירת קשר וקבלת קהל