החזר יתרת זכות

במקרה בו תיווצר בחשבון שכר הלימוד יתרת זכות, תועבר היתרה לזכות חשבון שכר הלימוד של התלמיד בשנה העוקבת ותקוזז מהתשלום השני בו יחויב בגין אותה שנה.

תלמיד אשר יהיה מעוניין במקום האמור לעיל בקבלת החזר כספי, יוכל לפנות בכתב, טרם זיכוי חשבון שכר הלימוד, לדוא"ל המחלקה לשירותי תלמיד ושכר-לימוד. במקרה כזה, ההחזר יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הבנק. על כן, על כל תלמיד להקפיד ולהזין בעצמו פרטי חשבון בנק בפורטל הסטודנטים.

עפ"י הנחיות משרד הביטחון, תשלומים ששולמו מכספי הפיקדון הצבאי, יוחזרו לפיקדון הצבאי באמצעות המחאה שיש להפקיד לחשבון הפיקדון.

תלמיד שסיים או הפסיק לימודיו וקיימת לטובתו יתר זכות, יזוכה ישירות לחשבון הבנק המעודכן במערכות האוניברסיטה.

יתרת הזכות בחשבון התלמיד נכונה למועד ההחזר, ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר-לימוד לשנת לימודים ו/או התואר.

לידיעתך, לפני ביצוע החזר כלשהו תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר-הלימוד, ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינויים ביתרות עקב תיקונים.

יצירת קשר וקבלת קהל