מינימום אחוז שכר לימוד לתואר ראשון

מינימום שכר לימוד לתואר ראשון (ללא תקורות) – 300%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי הפקולטה למשפטים לתואר ראשון (ללא תקורות) – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לריפוי בעיסוק (ללא תקורות) – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג להפרעות בתקשורת (ללא תקורות) – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג להפרעות בתקשורת בתכנית מיוחדת לאחר תואר (תכנית משולבת עם תואר שני בהפרעות בתקשורת) – 256% + 200% מינימום שכר לימוד עבור התואר השני. תלמיד שלא ישלים תואר שני מכל סיבה שהיא, מינימום שכר לימוד עבור התואר הראשון בחוג להפרעות בתקשורת (ללא תקורות) —350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לכלכלה-חשבונאות לתואר ראשון, לתלמידים חדשים המתחילים בתשפ"א (ללא תקורות) — 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי תואר ראשון בתוכניות המשותפות של הפקולטה למשפטים (ללא תקורות) – 400%, למעט התוכניות המשותפות במשפטים וסיעוד ומשפטים ועבודה סוציאלית, אשר בהן מינימום שכר לימוד (ללא תקורות) – 450%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי התכניות המשותפות לתואר ראשון במשפטים ותואר שני (ללא תקורות) – 450% (350% מינימום שכר לימוד עבור התואר הראשון + 100% מינימום שכר לימוד עבור התואר השני).

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד (ללא תקורות) – 400%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד, בתכנית הסבת אקדמאים לסיעוד (ללא תקורות) – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד, בתכנית ההשלמה לאחים/יות מוסמכים/ות (ללא תקורות) – 250%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לפיזיותרפיה (ללא תקורות) – 400%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג למדעי הדימות הרפואי (ללא תקורות) – 350%.

יצירת קשר וקבלת קהל