תכניות מיוחדות – שנת הלימודים תשפ"ג

תעריפי שכר-לימוד לתלמידי תכניות לימוד מיוחדות לתואר שני שהחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג

שכר לימוד לתלמידי תכניות מיוחדות לתואר שני הנלמדות בשנה אחת (סמסטר א, ב וקיץ) כולל תלמידים בעלי אזרחות ישראלית שהינם תושבי ישראל הלומדים בתכניות הבינלאומיות לתואר השני (תשפ"ג)

שכר לימוד לתלמידי התכנית ביקורת פנימית וציבורית בביה"ס למדעי המדינה (תשפ"ג)

שכר לימוד לתלמידי התוכנית הסבת אקדמאים בחוג לסיעוד (תשפ"ג)

שכר לימוד לתלמידי התכנית לתואר שני בלימודי משפט לבוגרי/ות תואר ראשון שאינם/ן משפטנים/ות (תשפ"ג)

שכר לימוד לתלמידי התכנית מנהל ומדיניות ציבורית לעובדי הטכניון (תשפ"ג)

שכר לימוד לתלמידי התואר הראשון למדעי הדימות הרפואי (תשפ"ג)

שכר לימוד לתלמידי תואר שני בפקולטה למשפטים בתכניות הלימוד: תורת השפיטה וההליך הפלילי; משפט ובריאות; משפט וטכנולוגיה; משפט מינהלי אזרחי ומשפט עיסקי מסחרי (קיץ תשפ"ג)

יצירת קשר וקבלת קהל