תכניות מיוחדות – שנת הלימודים תשפ"ב

שכר לימוד לתלמידי תואר שני בפקולטה למשפטים בתכניות הלימוד: תורת השפיטה וההליך הפלילי; משפט ובריאות; משפט וטכנולוגיה; משפט מינהלי אזרחי ומשפט עיסקי מסחרי (קיץ תשפ"א)

תעריפי שכר-לימוד לתלמידי תכניות לימוד מיוחדות לתואר שני שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ”ב)

שכר לימוד לתלמידי תכניות מיוחדות לתואר שני הנלמדות בשנה אחת (סמסטר א, ב וקיץ) כולל תלמידים בעלי אזרחות ישראלית שהינם תושבי ישראל הלומדים בתכניות הבינלאומיות לתואר השני (תשפ"ב)

שכר לימוד לתלמידי התכנית ביקורת פנימית וציבורית בביה"ס למדעי המדינה (תשפ"ב)

שכר לימוד לתלמידי התכנית מנהל ציבורי למנהלים בביה"ס למדעי המדינה – משך הלימודים שנה אחת (תשפ"ב)

שכר לימוד לתלמידי התכנית מינהל ציבורי למנהלים בביה"ס למדעי המדינה – משך הלימודים שנתיים (תשפ"ב)

שכר לימוד לתלמידי התוכנית הסבת אקדמאים בחוג לסיעוד (תשפ"ב)

שכר לימוד לתלמידי התכנית לתואר שני בלימודי משפט לבוגרי/ות תואר ראשון שאינם/ן משפטנים/ות (תשפ"ב)

שכר לימוד לתלמידי תואר שני בפקולטה למשפטים בתכניות הלימוד: תורת השפיטה וההליך הפלילי; משפט ובריאות; משפט וטכנולוגיה; משפט מינהלי אזרחי ומשפט עיסקי מסחרי (קיץ תשפ"ב)

יצירת קשר וקבלת קהל