הפרשי הצמדה

 

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד והתשלומים הנלווים הינם במחירי מדד יולי 2023 ועתידים להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן,  המתפרסם אחת לחודש (בדרך כלל ב-15 לכל חודש). ההצמדה הנה על פי חוק ואיננה מהווה "קנס" על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד ביום התשלום.

 

יצירת קשר וקבלת קהל