הפקת אישורים

כל תלמיד רשאי להזמין עד 6 אישורים בשנה אקדמית ממדור אישורים, ללא תשלום מתוך האישורים הבאים:

אישור תלמיד, אישור ציונים, אישור גובה שכ"ל, אישור מערכת שיעורים ואישור בחינות (מלבד אישור הבחינות המופק מפורטל הסטודנטים).

עבור כל אישור נוסף מהאישורים הללו או כל אישור אחר, יחויב התלמיד ב – 36 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2022.

יצירת קשר וקבלת קהל