התוכן העיקרי

הודעת התראה

מנהלת המחלקה לשירותי תלמיד ושכר-לימוד גב' נורית יונס: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

צוות המחלקה: גב' חנה הילברגר, גב' נאוה רם, גב' אוה חייקין, גב' ציפי זאבי, גב' מיכל מעוז, גב' ליאת רייבי, גב' דיצה נחום, גב' מרנינה כרמל, גב' אנה קובני-אזולאי וגב' רחל דז'נשבילי.

המחלקה עוסקת בחישוב, בקרה וגביית שכר הלימוד ואחראית על הרישום לקורסים של שומעים חופשיים, רישום לקורסי קיץ והנפקת אישורי כניסה לבחינות.

מיקום המחלקה: בית הסטודנט קומה 0 חדר 22

קבלת קהל (בדלפק קבלת קהל בלבד): ימים א'-ה' בין השעות: 10:30-09:00 – 14:30-13:00
                                            בימי שישי וערבי חג המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד סגורה.

פניות בטלפון:

החזרי שכ"ל (ליאת)          -04-8240667 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ביטול לימודים (נאוה)       - 04-8249104 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אישור זכאות לתואר (אוה)   - 04-8288642 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מידע כללי ובירור חשבון שכר לימוד ניתן לעשות בטלפונים הבאים: 04-8240320 04-8240314 , 04-8249983 , 04-8240734, 04-8240395 ו – 04-8240730 .

או בכתובות המייל -

מיכל  -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דיצה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרנינה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ציפי - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אנה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כתובת הדוא"ל של המחלקה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מען לפניה בכתב: המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד
                        אגף מינהל תלמידים
                        בית הסטודנט, קומה 0
                        אוניברסיטת חיפה
                        חיפה, 31905

                         או לפקס: 04-8249989

שכר- לימוד קישורים:

תקנון שכר לימוד ונהלי תשלום:

תקנון שכר-לימוד

נוהל תשלום שכר-לימוד ואמצעי תשלום

 

תקנוני שכר לימוד לפי תארים:

תקנון שכר-לימוד לתואר ראשון 

תקנון שכר-לימוד לתואר שני

תקנון שכר-לימוד לתואר שלישי

תקנון שכר-לימוד ללימודי תעודה

לימודים שלא לתואר

תעריפים ומרכיבי שכר לימוד

 

תעריפי שכר-לימוד לתוכניות לימוד מיוחדות לתואר השני:

תעריפי שכר-לימוד לתלמידי תכניות לימוד מיוחדות לתואר שני שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית

תעריפי שכר-לימוד לתלמידי תכניות לימוד מיוחדות לתואר שני שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים הקודמת

 

תקנון ביטול לימודים:

תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים הנוכחית

תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים הקודמת

תקנון ביטול לימודים לפני שנתיים

 

טפסים:

טפסי מחלקת שירותי תלמיד ושכר-לימוד